Home About Me
About Me

 

Witam, mam na imi? Jakub i jestem kolekcjonerem polskich figurek z Gwiezdnych Wojen z lat 80. By?y to podróbki oryginalnych zabawek firmy Kenner, bardzo popularne w tamtych czasach. Dzi? popad?y w zapomnienie wzbudzaj?c zachwyt jedynie w?ród nielicznych wielbicieli, g?ównie spoza Polski.

Produkowano kopie 35 wzorów figurek Kennera w 58 kszta?tach i niezliczonych odmianach barwnych. Dzi?ki temu ich kolekcjonowanie jest nieko?cz?c? si? przygod?. Je?eli kto? z zagl?daj?cych tu osób posiada niepotrzebne figurki z dzieci?stwa - prosz? o kontakt! Mo?e uda si? znale?? im nowy dom.

Stron? mo?na ogl?da? klikaj?c ikonki poszczególnych postaci, co pozwoli zobaczy? ich ró?ne wersje. Mo?na te? po prostu od?wie?a? stron? g?ówn? - wówczas za ka?dym razem pojawi si? inny zestaw odmian figurek. Mi?ej zabawy!

Strona nie mog?aby powsta? bez pomocy Micha?a - szacunek!

 

Hi, my name is Jakub and I come from Warsaw, Poland.

Welcome to Star Warsaw, a website devoted to vintage Polish bootlegs of American Star Wars figures from the oldest Kenner series. I collected them as a child, now seriously rebuilt my collection. Only three figures presented here come from my original set, the rest is gathered during last three years.

As for now this is the third biggest collection of Polish bootlegs in the world.

Polish bootlegs were produced in several waves and series during the 80's, with one series continued until about 2000. There were 35 characters in 58 different shapes with hundreds of color variants. That makes the Polish bootlegs the most interesting group for collectors and Star Wars lovers. That makes me proud to be a Pole :)

You may watch the figure variants on this site by clicking on each of 35 characters on the main menu. But you may also just refresh the homepage to see the various combinations of bootleg versions appearing. Enjoy your time :)

This site could only come into existence thanks to Michal - big respect!

 

made in Poland 1987     .

 
Joomla templates by a4joomla